Ile wynosi kurs Bitcoina? Co wpłynęło na cenę? Jakie są prognozy dla notowań Bitcoina na Ethereum?

W fascynującym świecie kryptowalut, Bitcoin, będący ikoną i pionierem tej cyfrowej rewolucji, nieustannie dostarcza nieoczekiwanych zwrotów akcji inwestorom na całym świecie. Zbliżając się do nadchodzącej poniedziałkowej sesji, datowanej na 11 grudnia, niewątpliwie otwierają się wrota dla kolejnych emocji i rozterek na rynku kryptowalutowym. Tym razem jednak, naszym celem jest nie tylko obserwowanie z bliska, ale również próba zrozumienia i przygotowania się do ewentualnych wahań kursu Bitcoina, które mogą zostać wywołane ważnymi danymi makroekonomicznymi.

W niniejszym artykule postaramy się rozgryźć, jakie czynniki będą determinujące dla kursu Bitcoina w najbliższych dniach, ze szczególnym uwzględnieniem nadchodzącej poniedziałkowej sesji. Data ta, pełna obietnic i niepewności, zapowiada się jako kluczowy moment dla inwestorów kierujących swoje kapitały w świat kryptowalut.

Przyjęliśmy wyzwanie zrozumienia, jakie dane makroekonomiczne kształtować będą wykresy Bitcoina, w tym nie tylko specyficzne dla kryptowalut, ale również te odnoszące się do ogólnego stanu gospodarki światowej. Jakie prognozy krążą wśród ekspertów? Jakie wydarzenia i publikacje będą miały największy wpływ na cenę Bitcoina? Te pytania stawiamy sobie w kontekście nadchodzącej sesji, podczas której Bitcoin znów stanie w ogniu uwagi inwestorów.

Przygotowując się do tej niezwykle istotnej sesji, odkryjmy razem, jakie czynniki będą decydujące dla kierunku ruchu cenowego Bitcoina, a także jakie strategie mogą pomóc inwestorom w zminimalizowaniu ryzyka i maksymalizacji potencjalnych zysków. Zapraszamy do głębokiego zanurzenia się w analizie makroekonomicznej, rynkowej dynamice oraz przewidywanych scenariuszach, które mogą zdominować świat Bitcoina w najbliższych dniach.

Czym jest i od czego zależy rynek kryptowalutowy?

Rynek kryptowalutowy to obszar, na którym handluje się różnymi rodzajami kryptowalut, czyli cyfrowych aktywów opartych na technologii blockchain. Głównym przedstawicielem tego rynku jest Bitcoin, ale istnieje także wiele innych kryptowalut, nazywanych altcoinami, które stanowią różne projekty i platformy z zastosowaniem technologii blockchain.

Czynniki wpływające na rynek kryptowalutowy są złożone i obejmują zarówno kwestie technologiczne, jak i ekonomiczne. Oto kilka kluczowych elementów, które wpływają na rynek kryptowalut:

 1. Podaż i popyt: Jak w przypadku każdego rynku, podaż i popyt mają kluczowe znaczenie dla kształtowania cen kryptowalut. Duży popyt i ograniczona podaż mogą prowadzić do wzrostu cen, podczas gdy nadmierna podaż i ograniczony popyt mogą prowadzić do spadków cen.
 2. Zastosowanie technologii blockchain: Postęp w technologii blockchain, na której oparte są kryptowaluty, ma wpływ na ich wartość. Projekty wprowadzające innowacje, poprawiające skalowalność, bezpieczeństwo i efektywność, mogą zdobyć większe zaufanie inwestorów.
 3. Akceptacja instytucjonalna: W miarę rosnącego zainteresowania kryptowalutami, instytucje finansowe i korporacje zaczynają brać w nich udział. Decyzje instytucji dotyczące inwestycji w kryptowaluty czy integracji technologii blockchain mogą wpływać na rynek.
 4. Regulacje: Środowisko regulacyjne odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu rynku kryptowalut. Kwestie związane z przepisami prawnymi, opodatkowaniem czy bezpieczeństwem wpływają na postrzeganie kryptowalut przez inwestorów.
 5. Sentyment rynkowy: Nastroje inwestorów, wiadomości medialne i ogólne postrzeganie kryptowalut mogą znacząco wpływać na ruchy cenowe. Pozytywne wiadomości i rosnące zainteresowanie mogą przyciągać nowych inwestorów, podczas gdy negatywne informacje mogą prowadzić do spadków cen.
 6. Innowacje i nowe projekty: Pojawianie się nowych projektów kryptowalutowych, szczególnie tych wprowadzających unikalne funkcje lub rozwiązujących konkretne problemy, może wpływać na konkurencję na rynku i kształtowanie cen.
 7. Zmienność rynków globalnych: Wydarzenia na rynkach globalnych, takie jak kryzysy finansowe czy zmiany w polityce gospodarczej, mogą wpływać na wartość kryptowalut jako alternatywnych form inwestycji.

Rynek kryptowalutowy jest z natury bardzo dynamiczny i podlega wpływom wielu czynników. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka związanego z tym rynkiem i zdawać sobie sprawę, że zmiany w warunkach rynkowych mogą być nagłe i trudne do przewidzenia.

Jakie są najważniejsze czynniki polityczne, które wpływają na kursy kryptowalutowe?


Czynniki polityczne mogą znacząco wpływać na kursy kryptowalut, choć rynek kryptowalut jest w dużej mierze niezależny od tradycyjnych struktur politycznych. Oto kilka kluczowych czynników politycznych, które mogą mieć wpływ na kursy kryptowalut:

 1. Regulacje: Decyzje regulacyjne stanowią jeden z najważniejszych czynników politycznych wpływających na rynek kryptowalut. Wprowadzanie nowych przepisów lub zmian w obowiązujących regulacjach może znacząco wpłynąć na sposób funkcjonowania giełd kryptowalutowych, a także na zaufanie i akceptację kryptowalut w danym kraju.
 2. Decyzje rządowe: Oświadczenia i decyzje polityków na poziomie rządowym mogą wpływać na postrzeganie kryptowalut przez społeczeństwo. Zobowiązania do wspierania innowacji blockchain czy, przeciwnie, deklaracje o ograniczeniach i zakazach handlu kryptowalutami mogą wpływać na kursy.
 3. Stosunek do technologii blockchain: Polityczne wsparcie lub niechęć do technologii blockchain może wpływać na poziom inwestycji w projekty oparte na tej technologii. Polityczne poparcie dla innowacji w obszarze blockchain może stymulować rozwój i przyjęcie kryptowalut.
 4. Prawo do własności cyfrowych: Decyzje polityczne dotyczące uznawania kryptowalut za środek płatniczy czy aktywo finansowe mają znaczenie dla prawnego statusu kryptowalut. Wyraźne i jasne ramy prawne mogą zwiększać zaufanie inwestorów.
 5. Polityka fiskalna: Polityka podatkowa, zwłaszcza opodatkowanie zysków z handlu kryptowalutami, ma wpływ na decyzje inwestycyjne i działania uczestników rynku. Zmiany w podatkach mogą wpływać na płynność rynku i popyt na kryptowaluty.
 6. Stosunek do prywatności: Polityczne decyzje dotyczące prywatności i regulacje związane z KYC (Know Your Customer) oraz AML (Anti-Money Laundering) mogą wpływać na funkcjonowanie kryptowalut, szczególnie tych zapewniających większą prywatność, takich jak Monero czy Zcash.
 7. Rozwój krajowych projektów blockchain: Wsparcie rządowe dla projektów opartych na technologii blockchain w danym kraju może wpływać na rozwój ekosystemu kryptowalutowego. Wprowadzanie własnych kryptowalut narodowych czy korzystanie z technologii blockchain do usprawnienia administracji publicznej to przykłady takich projektów.
 8. Stosunki międzynarodowe: Napięcia międzynarodowe, kryzysy gospodarcze czy zmiany w stosunkach handlowych mogą wpływać na ogólną sytuację gospodarczą, co z kolei może wpływać na inwestycje w kryptowaluty.

Warto zauważyć, że kryptowaluty są globalnym zjawiskiem, a ich wartość jest często kształtowana przez wydarzenia na rynkach całego świata. Dlatego też, inwestorzy w kryptowaluty muszą śledzić zarówno kwestie polityczne w skali globalnej, jak i te związane z konkretnymi jurysdykcjami, aby lepiej zrozumieć potencjalne ryzyka i szanse na rynku.

Analiza zmienności kursu Bitcoina na przestrzeni ostatnich lat z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń które mogły spowodować zwiększoną zmienność

Analiza zmienności kursu Bitcoina na przestrzeni ostatnich lat jest fascynującym zagadnieniem, ponieważ rynek kryptowalut charakteryzuje się dynamicznymi zmianami cenowymi. Poniżej przedstawiam kluczowe wydarzenia, które mogły spowodować zwiększoną zmienność kursu Bitcoina w różnych okresach:

 1. 2013: Pierwsza fala zainteresowania mediami:
  • Wydarzenie: Bitcoin zyskał na popularności, przyciągając uwagę mediów, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu wartości.
  • Zmienność: Znaczne wahania cen w krótkim okresie.
 2. 2013-2014: Upadek giełdy Mt.Gox:
  • Wydarzenie: Jedna z największych giełd Bitcoin, Mt.Gox, ogłosiła bankructwo, tracąc znaczną ilość środków klientów.
  • Zmienność: Wprowadziło to dużą niepewność, a cena Bitcoin spadła.
 3. 2017: Boom ICO i wzrost akceptacji:
  • Wydarzenie: Wzrost popularności Initial Coin Offerings (ICO) i większa akceptacja instytucji finansowych.
  • Zmienność: Wzrost wartości Bitcoin, ale również wzrost zainteresowania regulacjami.
 4. 2017: Wprowadzenie futures na Bitcoina:
  • Wydarzenie: Kontrakty futures na Bitcoin zadebiutowały na giełdach, co było postrzegane jako kolejny krok w kierunku akceptacji instytucjonalnej.
  • Zmienność: Wprowadziło to nowe narzędzie handlowe, ale również podniosło pytania o manipulacje rynkowe.
 5. 2018: Korekta po hossie:
  • Wydarzenie: Zakończenie hossy i ogólny spadek wartości kryptowalut.
  • Zmienność: Wielokrotne spadki cen, związane z regulacjami i korektą rynkową.
 6. 2019-2020: Rozwój finansów zdecentralizowanych (DeFi):
  • Wydarzenie: Boom w sektorze DeFi na blockchainie Ethereum.
  • Zmienność: Zwiększone zainteresowanie, ale także problemy z bezpieczeństwem i skalowalnością.
 7. 2020: Wpływ pandemii COVID-19:
  • Wydarzenie: Globalna pandemia wpłynęła na wszystkie rynki finansowe, w tym kryptowaluty.
  • Zmienność: Początkowo spadek cen, ale później Bitcoin stał się uznawany jako forma „bezpiecznej przystani”.
 8. 2020-2021: Instytucje inwestycyjne wkraczają na rynek:
  • Wydarzenie: Instytucje finansowe, w tym firmy publiczne, zaczęły inwestować w Bitcoina.
  • Zmienność: Wzrost wartości, ale również pytania o wpływ dużych inwestorów na rynek.
 9. 2021: El Salvador akceptuje Bitcoin jako legalne środki płatnicze:
  • Wydarzenie: El Salvador stało się pierwszym krajem, który uznał Bitcoin za legalne środki płatnicze.
  • Zmienność: Wprowadziło nowe pytania dotyczące regulacji i akceptacji globalnej.
 10. 2021: Wzrost popularności NFT:
  • Wydarzenie: Eksplodująca popularność non-fungible tokens (NFT) na blockchainach, w tym Ethereum.
  • Zmienność: Nowe trendy rynkowe, związane z sztuką cyfrową i kolekcjonowaniem, wpłynęły na wartość Bitcoin.

Analiza tych wydarzeń pokazuje, że zmienność kursu Bitcoina jest często związana z kluczowymi momentami w rozwoju technologicznym, akceptacji społecznej, decyzjami regulatorów oraz globalnymi zjawiskami ekonomicznymi. Wartość Bitcoina jest jednocześnie efektem szerokiego spektrum czynników, co sprawia, że rynek ten jest dynamiczny i podatny na nagłe zmiany.

Analiza zmienności kursu Bitcoina a zmienność rupii indyjskiej


Porównanie zmienności kursu Bitcoina i rupii indyjskiej (INR) obejmuje analizę dwóch zupełnie różnych klas aktywów: kryptowaluty i tradycyjnej waluty narodowej. Oto kilka aspektów, które warto rozważyć w analizie zmienności obu tych aktywów:

Bitcoin (BTC):

 1. Czynniki wpływające na zmienność Bitcoina:
  • Akceptacja instytucjonalna: Wzrost zainteresowania instytucji finansowych może wpływać na zmienność, zarówno w dół, jak i w górę.
  • Regulacje: Aktualności dotyczące regulacji i prawnych aspektów kryptowalut mogą znacząco wpływać na sentyment inwestorów.
  • Wzrost popularności: Zwiększona popularność i masowa adopcja mogą wpływać na popyt i podaż, co wpływa na kurs Bitcoina.
 2. Charakterystyka Bitcoina:
  • Ograniczona podaż: Ograniczona liczba dostępnych Bitcoinów (21 milionów) wpływa na percepcję wartości i podatność na wahania kursu.

Rupia Indyjska (INR):

 1. Czynniki wpływające na zmienność rupii indyjskiej:
  • Polityka pieniężna: Decyzje Reserve Bank of India (RBI) dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej mają wpływ na wartość rupii.
  • Warunki gospodarcze: Zmiany w gospodarce Indii, takie jak wzrost gospodarczy, inflacja czy bezrobocie, mogą wpływać na kurs rupii.
  • Globalne wydarzenia: Zjawiska globalne, takie jak kryzysy finansowe czy napięcia handlowe, mogą wpływać na wartość rupii.
 2. Charakterystyka rupii indyjskiej:
  • Zależność od czynników makroekonomicznych: Rupia indyjska jest mocno związana z krajowymi wskaźnikami makroekonomicznymi i polityką.

Porównanie:

 1. Różnice w charakterze: Bitcoin jest aktywem cyfrowym, które nie jest kontrolowane przez żadne instytucje rządowe. Rupia indyjska jest tradycyjną walutą narodową, podlegającą wpływom rządu i banku centralnego.
 2. Wahania zewnętrzne vs. wewnętrzne: Zmienność Bitcoina często jest wynikiem wydarzeń globalnych i rynkowych, podczas gdy zmienność rupii indyjskiej jest bardziej skorelowana z lokalnymi wydarzeniami gospodarczymi.
 3. Ryzyko polityczne i regulacyjne: Bitcoin jest bardziej podatny na ryzyko polityczne i regulacyjne, podczas gdy rupia indyjska jest bardziej narażona na zmienne warunki gospodarcze i polityczne w Indiach.
 4. Rola spekulacji: Bitcoin często podlega silnym spekulacjom inwestycyjnym, co może prowadzić do gwałtownych zmian cen. Rupia indyjska jest bardziej narażona na długoterminowe trendy związane z gospodarką kraju.

Podsumowując, analiza zmienności kursu Bitcoina i rupii indyjskiej wymaga uwzględnienia różnic w naturze tych dwóch aktywów. Bitcoin, będący aktywem cyfrowym, często reaguje na globalne trendy i wydarzenia związane z kryptowalutami, podczas gdy rupia indyjska jest bardziej związana z lokalnymi czynnikami makroekonomicznymi i polityką. Inwestorzy powinni zrozumieć te różnice i dostosować swoje strategie inwestycyjne odpowiednio.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs Bitcoina w roku 2015?


W 2015 roku kurs Bitcoina był pod wpływem różnych czynników, chociaż niektóre z nich mogły mieć mniejszy wpływ w porównaniu do lat, które były bardziej dynamiczne dla kryptowalut. Poniżej znajdują się pewne kluczowe wydarzenia, które mogły wpłynąć na kurs Bitcoina w 2015 roku:

 1. Zmiana w akceptacji instytucjonalnej:
  • Wydarzenie: Kilka instytucji finansowych i firm zaczęło wyrażać zainteresowanie technologią blockchain oraz testować potencjał Bitcoina.
  • Wpływ: Choć to nie były masowe przyjęcia, to zwiększenie zainteresowania instytucji mogło wpłynąć na postrzeganie kryptowalut jako innowacyjnej technologii.
 2. Problemy z giełdą Bitstamp:
  • Wydarzenie: W styczniu 2015 roku giełda Bitstamp, jedna z większych giełd Bitcoina, poinformowała o ataku hakerskim, co wpłynęło na bezpieczeństwo środków klientów.
  • Wpływ: Incydent ten mógł wywołać obawy co do bezpieczeństwa giełd i wpłynąć na zaufanie inwestorów.
 3. Zmiany w regulacjach:
  • Wydarzenie: W różnych krajach pojawiały się różne podejścia do regulacji kryptowalut, co mogło wpływać na dostępność i legalność handlu Bitcoinem.
  • Wpływ: Niepewność związana z regulacjami mogła wpływać na sentyment inwestorów i decyzje dotyczące inwestycji.
 4. Wprowadzenie BitLicense w Nowym Jorku:
  • Wydarzenie: Nowy Jork wprowadził BitLicense, pierwszą w pełni regulacyjną ramę dla firm związanych z kryptowalutami.
  • Wpływ: Proces regulacji w jednym z najważniejszych ośrodków finansowych świata mógł wpłynąć na kształtowanie się regulacji na świecie.
 5. Brak spektakularnych wydarzeń:
  • Wydarzenie: W przeciwieństwie do wcześniejszych lat, 2015 rok nie był okresem spektakularnych wzrostów czy kryzysów w kryptowalutach.
  • Wpływ: Stabilniejszy okres mógł przyczynić się do ograniczenia ekstremalnych zmian cenowych.
 6. Rozwój technologii blockchain:
  • Wydarzenie: Mimo spokojniejszego okresu dla samego Bitcoina, technologia blockchain rozwijała się, a coraz więcej firm eksperymentowało z zastosowaniami blockchain poza samą kryptowalutą.
  • Wpływ: Wzrost zainteresowania technologią blockchain mogło wpływać na długoterminowe spojrzenie na potencjał Bitcoina.

Warto zauważyć, że 2015 rok był stosunkowo spokojny w porównaniu do niektórych wcześniejszych i późniejszych lat. Brak spektakularnych wydarzeń i kryzysów, a także postępy w technologii blockchain, mogły wpłynąć na ogólną stabilność i rozwój ekosystemu kryptowalut w dłuższej perspektywie czasowej.

Przewidywania zmienności kursu Bitcoina. Jakie są możliwe scenariusze dla Bitcoina?

Przewidywanie zmienności kursu Bitcoina jest trudnym zadaniem ze względu na wiele zmiennych wpływających na ten rynek. Niemniej jednak, można rozważyć różne scenariusze, które mogą wpłynąć na kurs Bitcoina w przyszłości. Poniżej przedstawiam kilka możliwych scenariuszy:

 1. Kontynuacja Wzrostu i Akceptacja Instytucjonalna:
  • Opis: Instytucje finansowe i korporacje nadal zwiększają swoje zaangażowanie w przestrzeń kryptowalut, co prowadzi do dalszego wzrostu akceptacji.
  • Wpływ na Bitcoina: Wzrost zaufania i zaangażowanie instytucji może prowadzić do dalszego wzrostu ceny Bitcoina.
 2. Regulacyjna Niepewność i Spadki:
  • Opis: Zwiększone regulacje kryptowalut lub brak jednolitych regulacji na skalę globalną mogą wprowadzić niepewność na rynku.
  • Wpływ na Bitcoina: Niepewność regulacyjna często prowadzi do spadków cen, gdy inwestorzy obawiają się o przyszłość branży.
 3. Ryzyko Inflacyjne i Bezpieczna Przystań:
  • Opis: Zjawiska takie jak inflacja lub niestabilność gospodarcza mogą zwiększyć zainteresowanie Bitcoinem jako formą bezpiecznej przystani.
  • Wpływ na Bitcoina: W takich warunkach Bitcoin może być postrzegany jako skonkretyzowany składnik portfela inwestycyjnego, co może prowadzić do wzrostu popytu.
 4. Technologiczne Innowacje i Popularyzacja DeFi:
  • Opis: Dalszy rozwój technologii blockchain i popularność finansów zdecentralizowanych (DeFi) mogą przyciągać nowe kapitały.
  • Wpływ na Bitcoina: Innowacje mogą wspierać rozwój całego ekosystemu kryptowalut, co wpływa na postrzeganie wartości Bitcoina jako lidera rynku.
 5. Wprowadzenie Nowych Produktów Finansowych:
  • Opis: Wprowadzenie nowych produktów finansowych związanych z Bitcoinem, takich jak ETF (Exchange-Traded Fund), może otworzyć dostęp do inwestycji dla szerszego grona inwestorów.
  • Wpływ na Bitcoina: Zwiększony dostęp do instrumentów finansowych związanych z Bitcoinem może przyciągać większą liczbę inwestorów, co potencjalnie wpłynie na popyt.
 6. Ataki Hakerskie i Bezpieczeństwo:
  • Opis: Wzrost liczby ataków hakerskich na platformy kryptowalutowe lub samego Bitcoin może podważyć bezpieczeństwo inwestycji.
  • Wpływ na Bitcoina: Ataki hakerskie mogą wprowadzić niepewność i obawy, co może prowadzić do krótkoterminowych spadków cen.
 7. Wprowadzenie Walut Cyfrowych Państwowych:
  • Opis: Więcej państw może rozważać wprowadzenie własnych walut cyfrowych, co konkurowałoby z Bitcoinem.
  • Wpływ na Bitcoina: Konkurencja z walutami cyfrowymi państw mogłaby wpłynąć na pozycję Bitcoina, chociaż może też wzmacniać ogólną świadomość kryptowalut.

Warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo dynamiczny, a ceny mogą reagować na zmienne z dnia na dzień. Inwestorzy powinni świadomie podejść do ryzyka związanego z rynkiem kryptowalut i monitorować zarówno czynniki makroekonomiczne, jak i te specyficzne dla branży kryptowalut.

Related Posts

Kurs Bitcoina w ostatnim tygodniu 20 – 25 listopada. Analiza zmienności kryptowaluty na przestrzeni lat. Ile trzeba dzisiaj zapłacić za Bitcoina?

Miniony tydzień na globalnych rynkach finansowych był pełen niespodzianek, zdarzeń geopolitycznych i zmieniających się warunków ekonomicznych. Te nieprzewidywalne czynniki wpływają na różne klasy aktywów, w tym również…

Ile wynosi kurs Bitcoina? Co wpłynęło na cenę? Jakie są prognozy dla notowań Bitcoina na 19 listopada?

W świecie kryptowalut, Bitcoin odgrywa niekwestionowaną rolę lidera, zarówno jako pierwsza stworzona, jak i najbardziej ceniona cyfrowa waluta. Pytanie o aktualny kurs Bitcoina staje się nieodłącznym elementem…

Sprawdzamy jak zmieniały się notowania Bitcoina 13 – 18 listopada. Jak wyglądał wykres kursu Bitcoina w tym roku? Od czego zależy cena Bitcoina dzisiaj?

Rynek kryptowalutowy, będący jednym z najdynamiczniejszych sektorów finansowych, fascynuje i przyciąga inwestorów swoją obietnicą szybkich zysków i innowacyjnością technologiczną. Jednakże, równie mocno zaznaczona jest jego nieprzewidywalność, stanowiąca…

Ile wynosi cena Bitcoina? Co wpłynęło na cenę? Jakie są prognozy dla notowań Bitcoina na najbliższy tydzień 12 listopada?

Ostatnie dni na rynku kryptowalut były niczym rollercoaster emocji, a cena Bitcoina wciąż budzi zainteresowanie inwestorów i entuzjastów branży. W artykule tym skupimy się na analizie aktualnej…

Sprawdzamy jak zmieniały się notowania Bitcoina 6 – 11 listopada. Jak wyglądał wykres kursu Bitcoina w tym roku? Od czego zależy cena Bitcoina dzisiaj?

W ostatnich tygodniach rynek kryptowalut stał się areną intensywnych ruchów cenowych, przykuwając uwagę zarówno doświadczonych inwestorów, jak i osób zainteresowanych nowoczesnymi formami finansowania. W tym artykule skupimy…

Sprawdzamy jak zmieniały się notowania Bitcoina 30 – 4 listopad. Jak wyglądał wykres kursu Bitcoina w tym roku? Od czego zależy cena Bitcoina dzisiaj?

W dzisiejszym dynamicznym świecie inwestycji jedno zasady pozostaje niezmienne – rynek kryptowalut jest nieprzewidywalny. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie kolejny dzień, a zwłaszcza na rynku, gdzie Bitcoina,…