Reserve Bank of Australia podnosi stopę pieniężną o 50 punktów bazowych (zgodnie z oczekiwaniami)

 • Decyzja w sprawie polityki pieniężnej Banku Rezerw Australii na lipiec 2022 r. Gubernator Lowe bardzo jasno mówi, że przed nami jeszcze więcej podwyżek. Które wiedzieliśmy.

Nagłówki w Reuters:

 • Zarząd spodziewa się podjęcia dalszych kroków w procesie normalizacji warunków monetarnych
 •  Inflacja w Australii również jest wysoka, ale nie tak wysoka jak w wielu innych krajach
 • Zarząd zobowiązuje się do robienia tego, co jest konieczne, aby zapewnić, że inflacja z czasem powróci do celu
 • Wielkość i termin przyszłych podwyżek stóp procentowych będą zależne od danych i oceny perspektyw inflacji i rynku pracy
 • Silny popyt, napięty rynek pracy i ograniczenia mocy produkcyjnych w niektórych sektorach przyczyniają się do presji na wzrost cen.
 • Przewiduje się, że inflacja osiągnie szczyt jeszcze w tym roku, a następnie spadnie z powrotem do przedziału 2-3 procent w przyszłym roku
 • Jednym ze źródeł utrzymującej się niepewności co do perspektyw gospodarczych jest zachowanie wydatków gospodarstw domowych
 • Średnioterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają dobrze zakotwiczone i ważne jest, aby tak pozostało.
 • Ostatnie dane dotyczące wydatków były pozytywne, chociaż budżety gospodarstw domowych są pod presją wyższych cen i wyższych stóp procentowych
 • Gospodarka australijska pozostaje prężna, a rynek pracy jest napięty niż od jakiegoś czasu.
 • Program kontaktów z biznesem Banku oraz badania biznesowe nadal wskazują na wzrost płac

Related Posts

Kurs EUR/USD w krótkim okresie spada. PODWYŻKI STÓP EBC NADAL POZOSTAJĄ W TYLE ZA FED

Kurs EUR/USD w krótkim okresie spada. Euro powinno zacząć się odradzać dopiero wtedy, gdy inwestorzy coraz częściej stawiają na zakończenie kryzysu w przyszłym roku, donoszą ekonomiści. PODWYŻKI…

KONTRAKTY TERMINOWE NA ZŁOTO: PRAWDOPODOBNE ODBICIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE

Zainteresowanie otwartymi rynkami kontraktów terminowych na złoto spadło we wtorek o około 3,1 tys. kontraktów, odwracając trzy kolejne dzienne przyrosty, według wstępnych odczytów CME Group. Wolumen natomiast…

Ceny ropy spadają po obniżeniu przez MFW projekcji PKB na 2023 rok

USD/CAD odzyskał natychmiastową przeszkodę 1,3800 po odruchowej reakcji.Nastrój rynkowy jest mieszany, co sprzyja nadchodzącej zmienności.Ceny ropy spadają po obniżeniu przez MFW projekcji PKB na 2023 rok.Para USD/CAD…

Bank Anglii (BoE) przyjął 1,957 miliarda funtów szterlingów ofert w pierwszej operacji skupu

Bank Anglii (BoE) przyjął 1,957 miliarda funtów szterlingów ofert w pierwszej operacji skupu obligacji indeksowanych. BoE odrzucił 466,9 miliona funtów szterlingów ofert w tej samej operacji. REAKCJA…

PROGNOZA CEN ZŁOTA: Złoto zakończyło drugi tydzień z rzędu na plusie, dane inflacyjne z USA mogą wywołać znaczącą reakcję rynku i pomóc złotu

Złoto zakończyło drugi tydzień z rzędu na plusie. Wrześniowe dane inflacyjne z USA mogą wywołać znaczącą reakcję rynku i pomóc metalowi szlachetnemu określić jego kolejny kierunek, donosi…

NY FED: ROCZNE OCZEKIWANIA INFLACYJNE KONSUMENTÓW SPADAJĄ DO 12-MIESIĘCZNEGO MINIMUM WYNOSZĄCEGO 5,4%

Comiesięczne badanie oczekiwań konsumentów przeprowadzone przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku pokazało we wtorek, że roczne oczekiwania inflacyjne amerykańskich konsumentów spadły do ​​nowego 12-miesięcznego minimum na…