Reserve Bank of Australia podnosi stopę pieniężną o 50 punktów bazowych (zgodnie z oczekiwaniami)

 • Decyzja w sprawie polityki pieniężnej Banku Rezerw Australii na lipiec 2022 r. Gubernator Lowe bardzo jasno mówi, że przed nami jeszcze więcej podwyżek. Które wiedzieliśmy.

Nagłówki w Reuters:

 • Zarząd spodziewa się podjęcia dalszych kroków w procesie normalizacji warunków monetarnych
 •  Inflacja w Australii również jest wysoka, ale nie tak wysoka jak w wielu innych krajach
 • Zarząd zobowiązuje się do robienia tego, co jest konieczne, aby zapewnić, że inflacja z czasem powróci do celu
 • Wielkość i termin przyszłych podwyżek stóp procentowych będą zależne od danych i oceny perspektyw inflacji i rynku pracy
 • Silny popyt, napięty rynek pracy i ograniczenia mocy produkcyjnych w niektórych sektorach przyczyniają się do presji na wzrost cen.
 • Przewiduje się, że inflacja osiągnie szczyt jeszcze w tym roku, a następnie spadnie z powrotem do przedziału 2-3 procent w przyszłym roku
 • Jednym ze źródeł utrzymującej się niepewności co do perspektyw gospodarczych jest zachowanie wydatków gospodarstw domowych
 • Średnioterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają dobrze zakotwiczone i ważne jest, aby tak pozostało.
 • Ostatnie dane dotyczące wydatków były pozytywne, chociaż budżety gospodarstw domowych są pod presją wyższych cen i wyższych stóp procentowych
 • Gospodarka australijska pozostaje prężna, a rynek pracy jest napięty niż od jakiegoś czasu.
 • Program kontaktów z biznesem Banku oraz badania biznesowe nadal wskazują na wzrost płac

Related Posts

Dane o finansach mieszkaniowych w Australii za sierpień: kredyty mieszkaniowe -2,7% m/m (oczekiwane -3,5%)

Kredyty mieszkaniowe (zamieszkane przez właściciela) -2,7%oczekiwano -3,5% , poprzednio -7,0%Kredyty inwestycyjne -4,8%wcześniej -11,2%więcej w przyszłości

Nie oczekuj podwyżki stóp o 50 pb ze strony Fed. Czy Powell utrzyma swoje postanowienie w formie namiętnej retoryki?

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, w ostatnich latach zwiększył się stopień uzależnienia rynków finansowych od polityki Fed. W rezultacie każdy niuans, który może wpłynąć na przyszłe decyzje dotyczące polityki…

Words:18PolskieCodzienne PKO i przegląd sytuacji na rynkach finansowych (akcje, towary, kursy walut, obligacje): zgodnie z przewidywaniami banków centralnych

Na rynek wpłynęły oczekiwania dotyczące działań głównych banków centralnych oraz rozwoju kryzysu energetycznego w Europie. Pod koniec minionego tygodnia oczekiwania na podwyżkę stóp Fed pod koniec roku…

John Templeton osiągał spektakularne wyniki inwestycyjne – największy międzynarodowy inwestor XX wieku

John Templeton osiągnął spektakularne wyniki inwestycyjne. Jego fundusz Templeton Growth Fund, założony w 195 roku, osiągnął średni roczny zwrot na poziomie 1 ,5% w ciągu trzydziestu ośmiu…

Akcje w centrum uwagi: Klamra Zur Rose po obniżeniu ratingu – Sklep Apotheke słaby

Akcje Zur Rosespadł we wtorek po sceptycznym komentarzu analityka. Papiery apteki internetowej spadły o około dziesięć procent do 62,45 franków i zbliżają się tym samym do minimum…

GBP/USD MOŻE MIEĆ TRUDNOŚCI Z PRZYCIĄGNIĘCIEM KUPUJĄCYCH ZE WZGLĘDU NA OSTROŻNY NASTRÓJ NA RYNKU

TELEWIZJA MOŻE UTRZYMAĆ POZYCJĘ W PRZYPADKU POPRAWY NASTROJU NA RYNKU„Wydajność pozarolnicza w drugim kwartale i jednostkowe koszty pracy w USA będą brane pod uwagę pod kątem nowego…