3 powody, dla których warto kupować ETF-y skarbowe zamiast obligacji

Treasuries to krótkoterminowe obligacje rządu USA o zapadalności od kilku dni do 52 tygodni. Kupony sprzedawane są z rabatem od ich wartości nominalnej. Treasuries to amerykańskie obligacje…