BOJ ogłasza brak zmian w polityce pieniężnej

Zakończyło się posiedzenie dotyczące polityki pieniężnej Banku Japonii w czerwcu 2022 roku.

Główne punkty:

 • utrzymuje 10-letni JGB  dawać cel na poziomie około 0%
 • utrzymuje wskaźnik salda polisy na poziomie -0,1%

Więcej:

 • BOJ powtarza kwietniowe wytyczne dotyczące oferty kupna 10-letnich JGB po 0,25% każdego dnia roboczego, chyba że istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zostaną złożone żadne oferty
 • Pozostawia bez zmian swoje wytyczne dotyczące stronniczości polityki, mówi, że bez wahania podejmie dodatkowe kroki łagodzące w razie potrzeby, mając na uwadze wpływ pandemii na gospodarkę
 • Pozostawia bez zmian swoje przyszłe wytyczne dotyczące stóp procentowych, mówi, że krótko- i długoterminowe stopy procentowe pozostaną na „obecnym lub niższym” poziomie
 • Trzeba uważnie obserwować wpływ ruchów na gospodarkę Japonii, ceny
 • eksport i produkcja nadal rosną jako trend, ale rośnie wpływ ograniczeń podaży
 • Inflacja konsumencka w Japonii ma na razie oscylować wokół 2%, ale tempo wzrostu jest niewielkie po

Więcej:

 • Gospodarka Japonii ożywia się jako trend, chociaż zaobserwowano pewną słabość
 • Oczekiwania inflacyjne Japonii, zwłaszcza krótkoterminowe, wzrosły
 • Japoński eksport, produkcja nadal rosła zgodnie z trendem, ale nasiliły się skutki ograniczeń po stronie podaży
 • Podstawowa inflacja konsumencka w Japonii wyniosła około 2%, głównie ze względu na wzrost cen energii i żywności
 • Japońska gospodarka prawdopodobnie odbije się na skutek COVID i zanikających ograniczeń po stronie podaży
 • Podstawowa inflacja konsumencka w Japonii prawdopodobnie wyniesie na razie około 2%, ale oczekuje się, że później spadnie

Related Posts

Kalendarz ekonomiczny – Dane makroekonomiczne i publikacje rynkowe. Jak analizować, od czego zacząć? Czym jest makroekonomia

Kalendarz ekonomiczny odnosi się do dat ważnych komunikatów prasowych lub wydarzeń, które mogą mieć wpływ na zmiany kursów walutowych i na rynki finansowe jako całość. Zdarzenia te…

NZD/USD: APETYT NA RYZYKO POZOSTAJE NAPIĘTY, OSŁABIAJĄC KIWI

Kurs NZD/USD osiągnął nowy poziom na niskim poziomie. Ekonomiści z ANZ Bank spodziewają się, że para pozostanie pod presją ze względu na awersję do ryzyka. RYNKI RYZYKA…

EUR/USD ROZWINIE ZAKRES HANDLOWY 0,90-0,95

EUR/USD ustabilizował się poniżej 0,9700. Ekonomiści z ING spodziewają się, że para zbuduje nowy zakres handlowy 0,90-0,95. ZMIENNOŚĆ POWRACA DO POZIOMÓW Z KWIETNIA 2020 R.„Zrealizowana zmienność EUR/USD…

DŁUGIE STOPY KAPITALIZACJI OSIĄGNĄ SZCZYT W CIĄGU TRZECH DO SZEŚCIU MIESIĘCY – DANSKE BANK

Obawia się, że recesja znajdzie się na szczycie agendy, ale w nadchodzących miesiącach rentowności nadal będą rosły. Ekonomiści z Danske Bank uwzględnili teraz szczyt rentowności za trzy do…

Nasza perspektywa FOMC : Nadal oczekujemy podwyżek stóp o 50 pb we wrześniu

„ Nasza perspektywa FOMC : Nadal oczekujemy podwyżek stóp o 50 pb we wrześniu, a następnie kolejnych 50 pb w listopadzie FOMC przed zakończeniem roku podwyżką o 25 pb…

USA: LIPCOWA INFLACJA SKŁANIA FED DO PONOWNEGO PRZEMYŚLENIA PODWYŻKI STÓP O 75 PB – UOB

Starszy ekonomista w UOB Group Alvin Liew dokonuje przeglądu najnowszych danych dotyczących inflacji w USA oraz wpływu na ścieżkę stóp Fed w najbliższym okresie. KLUCZOWE DANIA NA…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.