Akcje w centrum uwagi: Klamra Zur Rose po obniżeniu ratingu – Sklep Apotheke słaby

Akcje Zur Rosespadł we wtorek po sceptycznym komentarzu analityka. Papiery apteki internetowej spadły o około dziesięć procent do 62,45 franków i zbliżają się tym samym do minimum 60,90 franków osiągniętego pod koniec lipca. W wyniku tego ucierpiały świadectwa udziałowe niemieckiego konkurenta Shop Apothekewychowanie tyłka w słabnącym indeksie małych kapitalizacji SDaxponad pięć procent.

Analityk Otto Sieber z brytyjskiego banku inwestycyjnego Barclays napisał o napiętym bilansie w Zur Rose. Ekspert pozostaje optymistą w perspektywie średnio- i długoterminowej, jeśli chodzi o wzrost biznesu spowodowany e-receptą, ale dostrzega ryzyko w perspektywie krótkoterminowej i obniżył swoje szacunki dotyczące sprzedaży na lata 2023 i 2024.

Ekspert zwraca uwagę, że mogą wystąpić dalsze opóźnienia w powszechnym wprowadzaniu e-recept w Niemczech. Ponadto dostrzega krótko- i średnioterminowe negatywne skutki wprowadzenia elektronicznej karty zdrowia jako sposobu realizacji e-recept. Wstępne specyfikacje elektronicznej karty zdrowia sugerują, że apteki internetowe nie będą jeszcze miały do ​​niej dostępu.

W związku z oczekiwanym odpływem gotówki w Zur Rose i napiętą sytuacją na rynkach kredytowych, może okazać się konieczne podwyższenie kapitału dla spółki.

Related Posts

Nie oczekuj podwyżki stóp o 50 pb ze strony Fed. Czy Powell utrzyma swoje postanowienie w formie namiętnej retoryki?

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, w ostatnich latach zwiększył się stopień uzależnienia rynków finansowych od polityki Fed. W rezultacie każdy niuans, który może wpłynąć na przyszłe decyzje dotyczące polityki…

Words:18PolskieCodzienne PKO i przegląd sytuacji na rynkach finansowych (akcje, towary, kursy walut, obligacje): zgodnie z przewidywaniami banków centralnych

Na rynek wpłynęły oczekiwania dotyczące działań głównych banków centralnych oraz rozwoju kryzysu energetycznego w Europie. Pod koniec minionego tygodnia oczekiwania na podwyżkę stóp Fed pod koniec roku…

John Templeton osiągał spektakularne wyniki inwestycyjne – największy międzynarodowy inwestor XX wieku

John Templeton osiągnął spektakularne wyniki inwestycyjne. Jego fundusz Templeton Growth Fund, założony w 195 roku, osiągnął średni roczny zwrot na poziomie 1 ,5% w ciągu trzydziestu ośmiu…

GBP/USD MOŻE MIEĆ TRUDNOŚCI Z PRZYCIĄGNIĘCIEM KUPUJĄCYCH ZE WZGLĘDU NA OSTROŻNY NASTRÓJ NA RYNKU

TELEWIZJA MOŻE UTRZYMAĆ POZYCJĘ W PRZYPADKU POPRAWY NASTROJU NA RYNKU„Wydajność pozarolnicza w drugim kwartale i jednostkowe koszty pracy w USA będą brane pod uwagę pod kątem nowego…

Ruda żelaza rośnie, ponieważ lepsze marże ze stali w Chinach poprawiają nastrój

Kontrakty terminowe na rudy żelaza Dalian i Singapuru wzrosły w poniedziałek, zwiększając swoje zyski, ponieważ lepsze marże producentów stali w Chinach zachęciły huty do stopniowego ponownego uruchamiania…

Narodowy Bank Mołdawii ponownie podniósł stopę bazową, obecnie do 21,5%

Narodowy Bank Mołdawii podniósł stopę bazową o kolejne 3 punkty procentowe (p.p.) – z 18,5% do 21,5%. Dodatkowo regulator wzrósł o 3 p.p. oprocentowanie depozytów jednodniowych –…